آزمون‌های آیین‌نامه آنلاین

برگزارش آزمون‌های آنلاین آیین‌نامه و فنی رانندگی با همکاری «پایگاه آموزش مجازی رانندگی»

آزمون‌‌های آیین‌‌نامه

در جهت تکمیل فرآیند آموزشی خود و همچنین ارتقاء سطح آموزشی هنرآموزان این آموزشگاه با همکاری پایگاه آموزش مجازی رانندگی اقدام به برگزاری آزمون‌‌های آیین‌‌نامه آنلاین نموده است.


هنرآموزان می‌‌توانند با مراجعه به محل آموزشگاه و دریافت «کارت آموزش مجازی» از آزمون‌‌های آنلاین استفاده نمایند. این کارت هم در بخش آزمون وب‌‌سایت آموزشگاه فعال است و هم در وب‌‌سایت پایگاه آموزش مجازی رانندگی www.ranandegi.com و هنرآموزان می‌‌توانند از دوره‌‌های کمک آموزشی در این سایت نیز با همین کارت استفاده نمایند.

برای استفاده از آزمون‌‌هابر روی دکمه «برگزاری آزمون» کلیک کنید.