شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت ۷ صبح الی ۱۴

روزهای ازمون در آموزشگاه رانندگی شلمچه در هفته دوروز میباشد که شنبه و چهار شنبه می باشد نکته مهم این است که هنرجویان اولا یک روز قبل برای ازمون آیین نامه باید نوبت گرفته ساعاتآزمون به ترتیب ۷/۳۰ و ۹/۰۰ و۱۰/۳۰ می باشد . و ازمون عملی شهر از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۴/۰۰ می باشد../

روزهای آزمون آیین نامه و عملی آموزشگاه شلمچه

شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت ۷ صبح الی ۱۴

روزهای ازمون در آموزشگاه رانندگی شلمچه در هفته دوروز میباشد که شنبه و چهار شنبه می باشد نکته مهم این است که هنرجویان اولا یک روز قبل برای ازمون آیین نامه باید نوبت گرفته ساعاتآزمون به ترتیب ۷/۳۰ و ۹/۰۰ و۱۰/۳۰ می باشد . و ازمون عملی شهر از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۴/۰۰ می باشد../

سه‌‌شنبه، ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۹:۱۵


نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...