پارک دوبل: پارک کردن اتومبیل بین دو اتومبیل پارک شده را پارک دوبل می گویند.

متداولترین نوع پارک کردن در شهرها پارک دوبل میباشد و رانندگان وسایل نقلیه باید در منتهی الیه سمت راست و محلهای مجاز اقدام به پارک اتومبیل خود نمایند و توقف در محلهای غیر مجاز موجب انسداد راه،سنگینی ترافیک،بی نظمی در رفت وآمد می شود و خلاف مقررات است.اگر فضای خالی بین دو اتومبیل تقریبا از ۲ برابر طول خودروی شما (۸ متر) کمتر باشد پارک نمودن بصورت رو به جلو در چنین شرایطی برایتان بسیار مشکل خواهد بود و شما مجبورید از روش پارک دوبل استفاده کنید.چنانچه فاصله ی بین دو اتومبیل پارک شده از ۵ یا ۶ متر کمتر باشد، دیگ...

آموزش گام به گام پارک دوبل

پارک دوبل: پارک کردن اتومبیل بین دو اتومبیل پارک شده را پارک دوبل می گویند.

متداولترین نوع پارک کردن در شهرها پارک دوبل میباشد و رانندگان وسایل نقلیه باید در منتهی الیه سمت راست و محلهای مجاز اقدام به پارک اتومبیل خود نمایند و توقف در محلهای غیر مجاز موجب انسداد راه،سنگینی ترافیک،بی نظمی در رفت وآمد می شود و خلاف مقررات است.اگر فضای خالی بین دو اتومبیل تقریبا از ۲ برابر طول خودروی شما (۸ متر) کمتر باشد پارک نمودن بصورت رو به جلو در چنین شرایطی برایتان بسیار مشکل خواهد بود و شما مجبورید از روش پارک دوبل استفاده کنید.چنانچه فاصله ی بین دو اتومبیل پارک شده از ۵ یا ۶ متر کمتر باشد، دیگر به روش پارک دوبل نیز نمی توانید اتومبیل خود را پارک کنید و بایستی جای دیگری را برای پارک کردن اتومبیل در نظر بگیرید.

چهارشنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۰:۰۸
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         پارک دوبل:
پارک کردن اتومبیل بین دو اتومبیل پارک شده را پارک دوبل می گویند.

متداولترین نوع پارک کردن در شهرها پارک دوبل میباشد و رانندگان وسایل نقلیه باید در منتهی الیه سمت راست و محلهای مجاز اقدام به پارک اتومبیل خود نمایند و توقف در محلهای غیر مجاز موجب انسداد راه،سنگینی ترافیک،بی نظمی در رفت وآمد می شود و خلاف مقررات است.
اگر فضای خالی بین دو اتومبیل تقریبا از 2 برابر طول خودروی شما (8 متر) کمتر باشد پارک نمودن بصورت رو به جلو در چنین شرایطی برایتان بسیار مشکل خواهد بود و شما مجبورید از روش پارک دوبل استفاده کنید.چنانچه فاصله ی بین دو اتومبیل پارک شده از 5 یا 6 متر کمتر باشد، دیگر به روش پارک دوبل نیز نمی توانید اتومبیل خود را پارک کنید و بایستی جای دیگری را برای پارک کردن اتومبیل در نظر بگیرید.


نحوه ی انجام پارک دوبل:                                                                                                                                              قابل توجه برادران و خواهران محترم پارک دوبل را به روشهای مختلفی میتوان انجام داد که من آنرا به روشهای ذیل انجام میدهم.                               

1- ابتدا با نگاه به منطقه ای که میخواهید اتومبیل را پارک کنید از ممنوع بودن(صفحه   ی 76کتاب آموزش جامع قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی)اطمینان حاصل نمایید.                                                          
2- با کنترل آینه ها و پوشش دادن نقاط کور اتومبیل و زدن راهنمای سمت راست اقدام به پارک کنید.                                                           
3- سرعت اتومبیل را کم نموده و کلاج را تا ته فشار دهید و بصورت پلکانی دنده را برسانید به دنده ی 2 و اتومبیل را مثل پارک 45 سانت کنار اتومبیل تنظیم کنید و به اندازه ی اینکه آینه ی سمت راست شما از درب موتور(جلو اتومبیل پارک شده)به اندازه ی 50 سانت رد شد توقف نمایید،دقت کنید:

اولا: در اتومبیل هایی که صندوق عقب ندارند باید به اندازه ی نصف اتومبیل جلوتر توقف نمایید.
دوما: اتومبیل شما صاف باشد و اگر صاف نبود چند متر جلوتر رفته و اتومبیل را صاف کنید.                                                           

4- کلاج را تا ته بگیرید و دسته دنده را در دنده عقب قرار دهید و با چرخیدن به عقب و کنترل کامل اطراف اتومبیل به آرامی کلاج را رها کنید و بصورت حرکت لاک پشتی شروع به حرکت کنید و از شیشه باریکه درب غقب اتومبیل خودتان ته اتومبیل پارک شده را که دیدید سریع یک دور فرمان را به سمت راست بچرخانید البته دقت کنید موقع چرخاندن فرمان پا از روی کلاج رها نشود و مجددا با همان حرکت لاک پشتی با توجه به شیب خیابان به عقب رفته(ته اتومبیل شما پشت اتومبیل پارک شده قرار گیرد بطوریکه فاصله ی شما با جدول حدودا 60 سانت باشد)تا آینه ی سمت راست شما از سپر عقب کمی رد شد فرمان را تمام به سمت راست بچرخانید تا قسمت جلو پشت سر اتومبیل پارک شده قرار گیرد دقت کنید چرخش فرمان دوم باید با سرعت اتومبیل برابر باشد یعنی اگر فرمان را سریع بچرخانید فاصله ی اتومبیل شما با جدول زیاد میشود واگر فرمان را دیر تر بچرخانید به جدول نزدیک شده و یا برخورد میکنید.                                                             
دقت کنید رعایت دقیق فاصله ها در انجام پارک دوبل خیلی موثر میباشد اگر فاصله اتومبیل پارک شده با جدول و یا فاصله ی اتومبیل شما با اتومبیل پارک شده زیاد بود فرمان اول را یک کم زودتر یا یک دور اضافه تر و اگر فاصله ها کمتر بود فرمان اول یک کم دیرتر یا یک دور کمتر بچرخانید.و توجه کنید فرمولی که گفته شد برای اتومبیل های پراید 132 و 131 که پشت صندلی آنها بلند میباشد و دید راننده کم میباشد و الا برای اتومبیل های پراید معمولی شما هم میتونید از فرمول گفته شده و یا این فرمول از پایین سمت چپ شیشه بزرگ عقب(آرم سایپا)نگاه کنید، ته ماشین پارک شده را که دیدید با کنترل سرعت اتومبیل سریع فرمان را یک دور به سمت راست بچرخانید
و بصورت حرکت لاک پشتی عقب رفته تا ته اتومبیل شما پشت اتومبیل پارک شده قرار گیرد  به اندازه ای که آینه ی سمت راست شما پشت(سپر عقب) اتومبیل پارک شده قرار گرفت با توجه به شیب خیابان و کنترل سرعت عقب رفته و فرمان اتومبیل را بطور مساوی با سرعت اتومبیل تمام به سمت چپ بجرخانید تا اتومبیل شما با فاصله ی 50 سانت از جدول و از جلو اتومبیل شما،زیر اتومبیل پارک شده دیده نشود.
دقت کنید در فرمان دوم اگه ته اتومبیل شما به جدول نزدیک میشود کمی زودتر و اگر دور می شود کمی دیرتر اقدام به چرخش فرمان کنید.   


نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...