تنها اموزشگاه ویژه معلولین وجانبازان شرق استان تهران

این آموزشگاه مفتخر به خدمت برای افراد معلول و جانباز و افراد سالم در شرق استان تهران با ویژگیهای زیر می باشد : ۱) بالاترین سهیمه ثبت نام آموزشگاههای شرق استان تهران . ۲) تنها آ موزشگاه مدیریت نرم افزاری شرق استان تهران . ۳) تنها آموزشگاه ثبت نام از تمام معافیت های پزشکی تایید شده بهداری ناجا شرق استان تهران ۴) این آموزشگاه جزء ۱۱ آموزشگاه هوشمند نرم افزاری کل کشور می باشد . که خطا و اشتباه در مدیریت برنامه ریزی عملی شهر صفر درصد می باشد .

آموزشگاه رانندگی شلمچه

تنها اموزشگاه ویژه معلولین وجانبازان شرق استان تهران

این آموزشگاه مفتخر به خدمت برای افراد معلول و جانباز و افراد سالم در شرق استان تهران با ویژگیهای زیر می باشد : ۱) بالاترین سهیمه ثبت نام آموزشگاههای شرق استان تهران . ۲) تنها آ موزشگاه مدیریت نرم افزاری شرق استان تهران . ۳) تنها آموزشگاه ثبت نام از تمام معافیت های پزشکی تایید شده بهداری ناجا شرق استان تهران ۴) این آموزشگاه جزء ۱۱ آموزشگاه هوشمند نرم افزاری کل کشور می باشد . که خطا و اشتباه در مدیریت برنامه ریزی عملی شهر صفر درصد می باشد .

پنج‌‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۴:۳۷
همیشه سعی کرده ایم بهترین باشیم اما مطمنیم بهترین ها ما را انتخاب می کنند

نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...